Home Tips Tips


 

چهره خود را شناسایی کنید

تشخیص نوع ترکیب بندی صورت در انتخاب مدل مو و آرایش فرد نقش بسیار مهمی دارد بنابراین برای اینکه بدانید مناسب ترین مدل برای مو و بهترین آرایش برای چهره شما کدام است اولین قدم تعیین نوع ساختارچهره می باشد.

برای این کار ابتدا مراحل زیر را با استفاده از یک متر نواری یا یک خط کش انجام دهید

یک :عرض صورت را بین دو استخوان گونه اندازه بگیرید و آن را یادداشت نمایید

دو :عرض صورت را در عریض ترین نقطه خط آرواره اندازه بگیرید و آن را یادداشت نمایید

سه : عرض صورت را در عریض ترین ناحیه پیشانی (معمولا نیمه راه بین ابرو و خط مو) اندازه بگیرید و آن را یادداشت نمایید

چهار :طول صورت را از قسمت خط موی پیشانی تا انتهای چانه اندازه گیری نمایید

صورت بیضی شکل

 

 

 

 

 

مشخصات: طول صورت تقری

با یک و نیم برابر عرض آن می باشد وعرض صورت در قسمت خط آرواره اندکی از قسمت پیشانی کمتر است. خط موی پیشانی حالت کمانی و گرد دارد. اگر صورت شما بیضی شکل است باید به خودتان تبریک بگویید چرا که بهترین فرم چهره را دارید

انجام دهید

مدل های مختلف مو اغلب به چهره شما می آید. این طرح بی عیب و نقص چهره، به شما این اجازه را می دهد که نسبت به کسانی که فرم صورتشان در دیگر دسته بندی ها قرار می گیرد مدل موهای متنوع تری را بتوانید برای

خود انتخاب نمایید. دقت کرده اید که مدل صورت بیشتر مانکن ها بیضی شکل است؟ توجه کرده اید که چه مدل های متنوعی را می توانند برای موی خود به کار ببرند؟

موی کوتاه، متوسط و بلند همگی برای شما مناسب است چرا که در صورت شما تعادل و توازن وجود دارد. بهترین نتایج وقتی حاصل می شود که از مدل موهایی استفاده نمایید که در آن، مو خارج از محوطه صورت قرار می گیرد. همچنین عقب زدن مو و چسباندن آن به کف سر می تواند ظاهر جذابی به این چهره بدهد

اجتناب کنید

این چهره در زیر مو پنهان نکنید. مثلا به کار بردن چترموهای سنگین و استفاده از مدل های بیش از حد رو به جلو توصیه نمی شود.

صورت مستطیلی شکل یا کشیده


مشخصات:صورت بلند و باریک

پهنای یکسان در قسمت پیشانی و درست زیر استخوان گونه ها

می تواند چانه خیلی نازک و پیشانی بلندی داشته باشد

امتحان کنید:موی کوتاه تا متوسط

پربودن مو در قسمت کناره های صورت

چترموی سبک و نرم بلندی چهره

را کمتر و پربودن مو در قسمت کناره های سر، پهنای صورت را بیشتر جلوه می دهد

به یاد داشته باشید: هدف، تعادل بخشیدن به چهره بلند و باریک است

وقتی مو تا طول کم یا متوسط کوتاه می شود طرح کلی اصلاح ظاهر طول صورت را هم کوتاه می کند

لایه ها با این نوع چهره خو

ب عمل می کنند چون به خطوط مستقیم چهره ملایمت می بخشند

بازکردن فرق مو از بغل را نیز امتحان کنید تا بتوانید مدلهای مستقیم به عقب را هم بگذارید

اجتناب کنید

طول موی بیش از حدبلند (چون در این حالت بلندی صورت حتیز این که هست بیشتر جلوه خواهد کرد)ؤ

باز کردن فرق مو از وسط

موی بلند تا روی کتف بیش از آنکه به نفع شما باشد به ضرر شما خواهد بود. اگر می بینید مانکن های صورت مستطیلی، بعضا موی بلند می گذارند به این علت است که آنها همیشه یک آرایشگر دم دست دارند که در حال آراستن، پوش دادن، مرتب کردن، مدل دادن و اضافه کردن حجم موهایشان است . اما از آنجا که مردم عادی غالبا از این نعمت بی بهره اند، برای صورت مستطیلی بلندی مو تا بالای کتف توصیه می شود.

صورت دایره ای شکل

 

 

 

 


مشخصات :چانه و خط موی گرد

عریض ترین منطقه در قسمت گونه ها و گوش ها است

انجام دهید

مدل موهایی که در قسمت تاج سر، پر و بلند باشد

فرق سر خارج از مرکز

مدل موهای کوتاه متمایل به سمت عقب یا مدل موهای بلندتر از چانه

با لایه ای کردن قسمت بالای سر و نگاه داشتن بقیه اصلاح در فاصله نسبتا نزدیک به صورت، چهره شما بلندتر و باریک تر ظاهر خواهد شد

اجتناب کنید

موی بلند که در قسمت چانه پیچ خورده باشد (چنین مویی گردی صورت را دوچندان انعکاس می دهد)

باز کردن فرق مو از وسط

کراپهای کوچک

چترموی ریزریز شده

پربودن مو در قسمت کناره های گوش چون پهن ترین بخش چهره های دایره ای شکل، قسمت گوش و گونه هاست

صورت مربعی شکل

 

مشخصات: خط آرواره و خط مو هر دو مربعی شکل می باشند

امتحان کنید

موی کوتاه تا متوسط خصوصا موج دادن و گرد کردن آن در اطراف صورت

چترموی نخ نما

فرق سر خارج از مرکز

ارتفاع در قسمت تاج سر

برای ملایم کردن ظاهرمربعی صورت می توان از مدلهای لایه ای و ظاهرنخ نما استفاده نمود

ارتفاع در قسمت تاج سر یکنواختی را از شکل صورت شما کم می کند. اگر موی شما صاف است به آن موج دهید چرا که فرکردن و موج دادن به مو بعضی وقتها به تعادل آن کمک خواهد نمود

اجتناب کنید

مدلهای بلند و صافی که حالت مربعی استخوان آرواره را برجسته نشان دهد

چترموی خطی صاف یا بازکردن فرق مو از وسط

استفاده از باب های صاف که به خط ارواره ختم می شوند اشتباه است. می توانید از باب های لایه ای استفاده نمایید در این صورت باید مو کوتاه تر و یا بلندتر از خط آرواه باشد

به طور کل سعی کنید تا ح د امکان به گردی صورت نزدیک شوید و به قسمت تاج سر ارتفاع دهید

صورت قلبی شکل

مشخصات: صورت در قسمت شقیقه ها و خط موی پیشانی پهن و در قسمت چانه باریک می باشد

انجام دهید: موی بلند تا نزدیک چانه و یا بلندتر از آن

باز کردن فرق مو از بغل

لایه های مو متمایل به جلودر اطراف قسمت بالایی صورت

چترموی نخ نما

باب تا روی چانه برای این فرم صورت بسیار مناسب است! چون ظاهری متعادل به بخشهایی از صورت که نیاز پرکردن دارد می دهد

اگر صورت شما قلبی دراماتیک است مدلهای کوتاهتر را هم می توانید استفاده کنید اما به شرطی که در ناحیه پشت گردن بار بیشتری برجای گذارید

اجتناب کنید

مدلهای کوتاه که روی بخش بالایی صورت را برجسته می کند

تاج سر بلند

عقب زدن مو و چسباندن آن به کف سر

اگر قلبی دراماتیک هستید، مدلهای تماما کوتاه با خط گردن مدرج شده شما را کله گنده نشان می دهد

بلندی بیش از حد در قسمت تاج سر، چانه را باریک تر و درازتر جلوه خواهد داد

صورت مثلثی شکل یا گلابی

 


 

 

 

 

 

مشخصات: برعکس صورت قلبی شکل می باشد... خط آرواره در این

چهره برجسته و قسمت شقیقه ها و استخوان گونه باریک می باشد

امتحان کنید

مدلهای کوتاه که باریکی صورت در بخش بالایی را جبران نماید

مدلهایی که در قسمت شقیقه پرمو و به تدریج در قیمت آرواره کوتاه و کم مو می شود

بازکردن فرق موی سر خارج از مرکز

آرایش مثلثی و موی کرک شده خیلی به شما می آید

لایه ای کردن مو، قسمت بالایی سر را پرموتر جلوه خواهد داد

سعی کنید موی خود را پشت گوش تاه گذاری کنید چرا که با این کار به پهنای این ناحیه خواهید افزود

اجتناب کنید

مدل موهای بلند به طوری که توجه را به خط آرواره معطوف نماید

بازکردن فرق مو از وسط

بلندی بیش از حد در قسمت تاج سر

شما می خواهید بار مو را از ناحیه فک و زیر آن کم نمایید اما با بلندگذاشتن تاج سر بار بیشتری به چهره خواهید داد. اگر موی بلند می گذارید آن را در پشت گردن محکم نمایید

صورت لوزی شکل

مشخصات: حالت بینابین صورت قلبی شکل و بیضی شکل. عریض ترین بخش صورت، استخوان گونه است، پیشانی و آرواره هردو به یک اندازه باریک هستند

انجام دهید

شکل صورت شما متعادل و دراماتیک است. مدلهای مختلفی را می توانید انتخاب نمایید. تقریبا همه مدلی با صورت شما مطابقت دارد (به شرطی که صورت شما لوزی واقعی باشد). مدلهای کوتاه تر را نیز می توانید انتخاب کنید اما اگر صورت شما به شکل لوزی دراماتیک است ممکن است نیاز داشته باشید مثل صورت های قلبی، بار مو را در ناحیه پشت گردن بیشتر کنید

اجتناب کنید: تقریبا همه کاری می توانید بکنید فقط سعی کنید صورتتان را در زیر موها پنهان نکنید

 

 

كليك نمايد و پيغام خود را بگذاريد Add new comment در صورت هرگونه پيشنهاد ،نظر و يا سوالي بر روي

یا در فیس بوک ما پیام بگذارید.

 

 

نكات زيركانه براي آرايش كردن

خيلي از خانم ها بدون آرايش، احساس لختي مي‌كنند، اما اگر آرايش به طور صحيحي صورت نگيرد، صورت و آرايش مصنوعي به نظر مي‌رسد. آرايش كردن به آساني كه فكر مي‌كنيد، نيست. بايد با شكل صورت و نماي خارجي چهره خود كار كنيد. با روش هاي درست آرايش كردن، مي‌توانيد عيوب خود را تا حد امكان كاهش دهيد و زيبايي طبيعي خود را افزايش دهيد.


چشم ها
1- قبل از اينكه، تكنيكي را براي آرايش چشمان خود به كار ببريد، مهم است مطمئن شويد كه سايه چشم خوب و درستي را به كار ميبريد. تنها راه  حصول اطمينان از  انتخاب صحيح سايه چشم خود امتحان سايه ها و رنگ هاي مختلف است.


2- خيلي از خانم ها به دنبال راهنمايي هايي براي ترفيع رنگ طبيعي چشم خود هستند.خيلي خوب است كه از يك خط چشم طبيعي، قهوه اي تيره يا خاكستري، استفاده نماييد، اين خط چشم ها به ناخوشايندي رنگ سياه نيستند. خط چشمي‌نازك بالا و پايين پلك خود بكشيد. براي استفاده از سايه چشم ها، نمونه اي را كه با رنگ چشم شما مغايرت داشته باشد، انتخاب كنيد. اين تضاد باعث بيشتر مشخص شدن چشم ها مي‌شود.


3- حلقه هاي تيره زير چشم با يك پنهان ساز به طور كامل يا تا حدودي پنهان مي‌شوند. از يك پنهان ساز با تن رنگ گرم استفاده كنيد. اين پنهان ساز زير چشمي‌را تا ناحيه زير چشم به كار ببريد و از زير مجراي اشك شروع نموده و به سوي پايين تا طرف ديگر چشم ببريد. و با انگشت خود يا اسفنجي آنرا يكدست كنيد تا خطوط روشن زير چشم نيز پوشيده شوند، چرا كه اين خطوط به بدي حلقه هاي تيره رنگ زير چشم هستند. يكي ديگر از عوامل ايجاد حلقه هاي تيره زير چشم، ريمل سياه مي‌باشد. پس از يك ريمل ضد آب استفاده كنيد.


4- اگر از چشم هاي پف كرده رنج مي‌بريد، احتمالا دوست داريد اين پف را از بين برده يا تا حدودي پنهان كنيد. قبل از هر آرايشي، از كمپرس آب گرم استفاده كنيد. در اين حالت حتي الامكان به طور خفيف آرايش نماييد. سايه چشم كمي‌به كار ببريد. خط چشم باريكي بكشيد يا اصلا نكشيد. با اين كار پف چشم شما كمتر به چشم مي‌آيد.


5- آخر همه، از ابروهاي خود كه چشم هاي شما را قاب گرفته اند غافل نشويد. تعداد كمي‌از افراد به ابروهاي خود توجه مي‌كنند. ابروهاي بد شكل كل آرايش را به هم مي‌ريزند. اگر براي برداشتن ابروهاي خود تازه كار هستيد، به يك آرايشگر ماهر مراجعه كنيد تا حالت ابروهايتان را درست نمايد، بعد از آن ديگر خودتان مي‌توانيد ابروهايتان را برداريد. از نازك و باريك كردن ابروهاي خود دست بكشيد، چرا كه پر كردن آنها كمي‌مشكل است.


لب ها
6- براي آرايش لب ها، از يك خط لب استفاده كنيد و لب پاييني خود را يك كم بزرگتر كنيد. براي لب ها از يك رژ لب نسبتا تيره استفاده نموده، و براي مركز لب پاييني از جلاي روشن تر بهره بگيريد.اگر مي خواهيد لب هاي خود را كوچك يا بزرگ كنيد لازم است كه چندين مرتبه با خط لب خود اين كار را تمرين كنيد. اگر يك خط لب را خيلي پايين تر از حد معمول بكشيد، همچون دلقك ها به نظر مي‌رسيد. حتي اگر آرايش لب شما خوب شود، با پايداري رژ لب خود مشكل داريد. بنابراين بايد از رژ لب هاي 24 ساعته يا بادوام استفاده كنيد، اما خيلي از افراد بر اين باور هستند كه اين رژ لب ها خيلي خشك و گچ مانند هستند. اگر طرفدار اين رژ لب ها نيستيد، اول با يك مداد لب هاي خود را رنگ كنيد، سپس روي آن رژ لب بماليد. مداد مثل يك چسب عمل مي‌كند و تمام روز رژ لب را نگه مي‌دارد.

گونه ها
7-اگر همه به شما مي‌گويند كه ساختار استخواني عالي داريد، پس به استخوانهاي گونه خود نيز توجه كنيد. اين يكي از آسان ترين تكنيك هاي آرايشي مي‌باشد، اما به كمي‌تمرين نياز دارد. روي گونه هاي خود برونز ملايم و تموج هايلايتي بماليد. از اين تكنيك به طور مرتب بهره بگيريد و هميشه در پايان آرايش خود تبسم كنيد تا مطمئن شويد، هيچ لكه اي باقي نمانده است. اما از مقابله بيش از حد خودداري كنيد. چرا كه خطوط  كنار صورت به طور كامل پوشيده نمي‌شوند.

مراقبت كلي از پوست
8- اگر به دنبال امتحان تكنيك هاي جديد آرايشي براي چشم ها، گونه ها يا لبان خود هستيد، به خاطر داشته باشيد كه مراقبت مرتب از پوست خيلي مهم است. به اين معني كه هر روز پوست خود را بشوييد و مرطوب كننده بماليد. شب هنگام هم آرايش صورت خود را پاك نماييد. بدون مراقبت صحيح و دائمي از پوست، هيچ آرايشي باعث زيبايي پوست شما نمي‌شود.

 

كليك نمايد و پيغام خود را بگذاريد Add new comment در صورت هرگونه پيشنهاد ،نظر و يا سوالي بر روي

 

 

 

هفت شيوه جالب رايج زيبايي در هفت كشور


از ديرباز زنان ايراني به کمک يک نخ کتان نازک که بين گردن و دو دست قرار مي‌داده‌اند، موهاي زايد صورتشان را برمي‌داشتند. اين، همان کاري است که با موم گرم و سرد هم مي‌توان انجام داد؛ با اين تفاوت که نخ سبب کش آمدن پوست نمي‌شود و وسيله‌اي مناسب براي برداشتن موهاي نواحي حساس، به ويژه صورت و ابرو است. درد بند کمتر از درد موچين است و سريع‌تر نيز به اتمام مي‌رسد. امروزه استفاده از اين روش در ميان زنان بسياري از کشورهاي جهان، از جمله اسپانيا و کانادا، مرسوم است اما واقعيت اين است كه بند انداختن يکي از شيوه‌هاي مرسوم اپيلاسيون در خاورميانه و جنوب شرقي آسياست که منشا آن ايران بوده است

هند

در نواحي جنوبي آسيا استفاده از آرد نخود براي پاک‌سازي و لايه‌برداري پوست و مقابله با آکنه امري رايج بوده و هست. زنان اين کشورها آرد نخود را با آب يا چاي مخلوط کرده و به شکل خمير در مي‌آوردند و بعد، روي صورت مي‌ماليده‌اند؛ تا جايي که پوست کاملا پاک شود و در نهايت نيز پوست را مي‌شسته‌اند. بعد از انجام اين کار، پوست کاملا نرم و تميز مي‌شود. اين روش امروزه در هند رواج دارد. در اين کشور، مردم از همين خمير و در کنار آن از آب ليموترش نيز براي سفيدکردن آرنج و زانوهاي خود استفاده مي‌کنند

ژاپن

از جمله شيوه‌هاي زيبايي که زنان ژاپني به آن علاقه بسياري دارند، حمام کردن با گياهان و عرقيات معطر است. ژاپني‌ها معتقدند حمام کردن نوعي مديتيشن است که نه تنها جسم، بلکه روح و روان را هم پاک مي‌کند. به همين دليل، اکثر ژاپني‌ها هر شب قبل از خوابيدن دوش مي‌گيرند. آنها ابتدا بدن خود را به کمک يک برس دسته‌بلند ماساژ مي‌دهند و بعد، با آب ولرم، خود را شست‌وشو مي‌دهند. سپس وان را با آب داغ پرکرده و در آن گل و برگ‌هاي معطر مي‌ريزند و براي آنکه بدنشان خوشبو و پوستشان پاک شود، مدتي در آن مي‌خوابند

روسيه

بيشتر زنان روسيه پوست شاداب و جواني دارند. اين در حالي است که زنان سنتي اين کشور علاقه‌اي به استفاده از وسايل آرايشي نداشته‌اند و معتقد بوده‌اند که دليل زيبايي توارثي پوستشان، نوشيدن روزانه کفير است. کفير، نوعي نوشيدني پرکالري و غني از باکتري‌هاي پروبيوتيک کلسيم، پروتئين، ويتامين‌ها، به ويژه ويتامين بي و ريزمغذي‌هاست. بررسي‌هاي فراوان نيز نشان داده است که مصرف کفير سبب هضم بهتر موادغذايي مي‌شود و همين موضوع بر طراوت و زيبايي پوست اثر مي‌گذارد

آلمان

آلماني‌ها توجه زيادي به بهداشت پا دارند. برخلاف کانادايي‌ها که به زيبايي پاهايشان اهميتي نمي‌دهند، آلماني‌ها توجه بسياري به اين موضوع دارند و به طور سنتي، سعي مي‌کنند هر شب، 20 دقيقه پاهايشان را در حمامي از آب ولرم و نمک و روغن‌هاي گياهي شستشو دهند و بعد، پاهايشان را با سنگ پا ماساژ داده و از مرطوب‌کننده استفاده ‌کنند

نيجريه

نيجريه‌اي‌ها از نوعي درخت که در 20 کشور آفريقايي، از سنگال تا سودان، رشد مي‌کند و ساحل نام دارد، روغني مي‌گيرند به نام کارتيد که از آن هم به‌عنوان يک ماده غذايي و هم به عنوان يک کِرِم مرطوب‌کننده پوست استفاده مي‌کنند. طبق گفته اطباي سنتي آفريقا، اين شيره مي‌تواند انواع ناراحتي‌هاي پوستي از جمله اگزما و آکنه را برطرف کرده و براي سرماخوردگي نيز مفيد باشد

مردم نيجريه، ميوه درخت ساحل را جمع مي‌کنند و بعد از خشک شدن، آن را مي‌جوشانند. بعد، روغني را که روي سطح آب مي‌آيد، جمع مي‌کنند؛ با اين اعتقاد که اين روغن غني از مواد طبيعي ضدحشره است و خواص ضدالتهابي و ضدميکروبي دارد. آنها در مواقع سرماخوردگي و كيپ شدن بيني، اين روغن را به اطراف بيني خود مي‌مالند و در صورت داشتن گلودرد نيز آن را مي‌خورند و براي زيباتر شدن و مرطوب نگه داشتن پوستشان نيز آن را روي بدن مي‌مالند

برزيل

برزيلي‌ها مدت‌هاست از گياه آواکا به عنوان يک ماده غذايي با مصارف زيبايي استفاده کرده و از آن ماسک صورت، شامپو و مرطوب‌کننده تهيه مي‌کنند. اين گياه از 500 سال قبل از ميلاد مسيح در آمريکاي لاتين کشت مي‌شده و مملو از چربي‌هاي غيراشباع و 20 نوع ريزمغذي متفاوت شامل ويتامين‌هاي آ ،سي ،بي 6 و اي روي، آهن و پتاسيم است. مصرف چربي آواکا سبب کاهش کلسترول خون و التهاب‌ها و محرک بازسازي سلولي است. برزيلي‌ها ميوه اين گياه را با شير و شکر مخلوط مي‌کنند و روي پوستشان مي‌مالند و معتقدند نوشيدن اين مايع سبب روشن شدن پوستشان مي‌شود

 

 

كليك نمايد و پيغام خود را بگذاريد Add new comment در صورت هرگونه پيشنهاد ،نظر و يا سوالي بر روي

 

غذاهايي كه پوست را برنزه ميكند

اين روزها خيلي ها سعي ميكنند پوست برنزه يا پوستي طلايي رنگ داشته باشند.اين است كه ساعت ها آفتاب ميگيرند يا خود را به دستگاه هاي سولاريوم مي سپارند و يا اين كه با كرمهاي برنزه كننده سعي در طلايي كردن پوست خود دارند

اما آيا تصور ميكنيد برنزه شدن بدون قرار گرفتن افراطي در معرض پرتوهاي يو وي و آفتاب سوختگي امكان پذير نيست؟ بايد بگوييم سخت در اشتباهيد.مواد غذايي وجود دارد كه به برنزه شدن پوست تان كمك كرده واز خشكي آن جلوگيري خواهد كرد. مواد غذايي سرشار از آنتي اكسيدان ها ، بتاكاروتن ، ويتامين آ و اي برخي از نوشيدني ها و ..... مي توانند شما را به هدف تان نزديك تر كنند. پس با ما همراه شويد و بيشتر با اين مواد عذايي آشنا شويد

بتا كاروتن

بتاكاروتن ماده اصلي مورد نياز براي داشتن پوستي برنزه و زيباست . اين مواد ، پيگمان ها يا همان رنگدانه هايي هستند كه در ميوه ها و سبزيجات وجود دارند به ويژه در ميوه و سبزيجات نارنجي رنگ

بتاكاروتن در بدن ما باعث ايجاد يك واكنش بيوشيمي ميشود كه در پايان آن رنگ پوست به طور ملايمي تيره مي شود. اين ماده باعث ترشح ملانين مي شود. ملانين رنگدانه اي است كه رنگ برنزه به پوست مي دهد و همچنين از پوست محافظت مي كند زيرا آنتي اكسيدان محسوب مي شود

چگونه بتاكاروتن بيشتري جذب كنيم؟

هويج به طور خاص و علاوه بر آن زردآلو و سبزيجات ديگري كه نارنجي نيستند بلكه سبز و تيره اند مانند اسفناج . توجه داشته باشيد ميوه و سبزيجاتي سرشار از بتاكاروتن هستند كه كاملا رسيده باشند

ويتامين آ ، شما را به هدفتان نزديكتر ميكند

ويتامين آ ، براي حفظ سلامت پوست لازم و ضروزي است .اين ويتامين مفيد در احياي سلول هاي پوستي نقش فعالي دارد و زماني كه قصد برنزه شدن داريد به تيره شدن پوست تان كمك مي كند. از اين گذشته اين ويتامين براي بينايي نيز بسيار مفيد است

چگونه ويتامين آ بيشتري جذب كنيم؟

ويتامين آ در مواد غذايي چرب وجود دارد . اين مواد غذايي داراي كالري زيادي هستند بنابراين بايد در مصرف آن مراقب تعادل غذايي خود باشيد . لبنيات(شير ، كره، پنير) ، زرده ي تخم مرغ و جگر گاو منبع اصلي ويتامين آ محسوب مي شوند

ويتامين اي ، پوستتان را اتو مي كشد

ويتامين اي داراي خواص بي شماري است .اين ويتامين در واقع التيام بخش و مرهم پوست محسوب ميشود.ويتامين اي به عنوان آنتي اكسيدان از سلول هاي پوستي محافظت ميكند . دكتر فرانك سينگر ، متخصص تغذيه در اين باره مي گويد: ٌويتامين اي از چربي پوست محافظت كرده و از خشك شدن آن جلوگيري مي كند. از اين رو پيدايش چين و چروك هاي عميق و ريز را به تاخير مي اندازد ٌ

چگونه ويتامين اي بيشتري جذب كنيم؟

ميوه ها و سبزيجاتي از قبيل گردو ، فندق ، كيوي ، رازيانه ، نخودفرنگي و ... علاوه بر اين روغن هاي گياهي مثل روغن گل آفتاب گردان، روغن كلزا وروغن ماهي نيز منبع ويتامين اي ميباشند . اشعه هاي ماوراي بنفش باعث ايجاد فرسايش و تشكيل راديكال هاي آزاد در سطح پوست مي شوند. بدن براي مقابله با آسيب سلول هاي خود از آنتي اكسيدان هايي كه دارد استفاده ميكند

آنتي اكسيدان ها براي جلوگيري از آسيب پرتوهاي يو وي زماني كه در معرض نور خورشيد قرار مي گيريد، اشعه ي ماوراي بنفش مي توانند به سلول هاي پوستي آسيب زده يا آنها را خراب كنند. اشعه هاي ماوراي بنفش باعث ايجاد فرسايش و تشكيل راديكال هاي آزاد در سطح پوست مي شوند .بدن براي مقابله با آسيب سلول هاي خود از آنتي اكسيدان هايي كه دارد استفاده مي كند. آنتي اكسيدان ها از طريق غذا جذب بدن مي شود ودرست به همين دليل بايد به تغذيه ي خود اهميت دهيد. ريز مغذي هاي بسيار موثر براي مقابله با راديكال هاي آزاد عبارتند سلنيوم ، زينك يا همان روي ، ليكوپن و ويتامين سي

مواد غذايي سرشار از آنتي اكسيدان ها

زردآلو ، گوجه فرنگي ، گريپ فروت قرمز و هندوانه سرشاراز ليكوپن هستند . ماهي ها ، تخم مرغ و غلات غني شده سرشار از سلنيوم هستند.كيوي ، پرتقال ، جعفري و فلفل سرشار از ويتامين سي هستند. گردوسرشار از روي است . علاوه بر مواد غذايي ذكر شده نبايد فراموش كرد كه آلو خشك وتمشك منبع انتوسيانين و قهوه و كاكائو سرشار از پلي فنول هاي هستند كه از آنتي اكسيدان هاي مفيد ديگر محسوب مي شوند

نوشيدني هاي مفيد براي بهتر برنزه شدن

براي اين كه پوست تان بهتر برنزه شود و يا ماندگاري بيشتري داشته باشد نيازي نيست كه حتما هزينه هاي زيادي را براي نوشيدني هاي مخصوص صرف كنيد. متخصصان تغذيه معتقدند كه آب بهترين و مناسب ترين نوشيدني تابستان است.

هويج و آب آن

افرادي كه نمي توانند به راحتي سبزيجاتي مثل هويج را كه سرشار از فيبر است هضم كنند،مي توانند آب آن را گرفته و ميل كنند

بعضي از ميوه و سبزيجاتي كه سرشار از بتاكاروتن يا آنتي اكسيدان هستند به صورت آب ميوه خوشمزه تر هستند مثل : گريپ فروت قرمز ، پرتقال و .... توصيه ميكنيم آب ميوه ها را خودتان در منزل تهيه كيند. آب ميوه هاي صنعتي و آماده اغلب حاوي شكر اضافه و مواد رنگي و ... هستند

كدام مواد غذايي كه مانع از برنزه شدن خوب پوست مي شود؟

هيچ ماده ي غذايي مزاحمتي براي برنزه شدن پوست ايجاد نمي كند. اما با اين وجود بايد بگوييم كه توتون پوست را حساس ميكند. در واقع اين ماده فعاليت راديكال هاي آزاد پوست را تحريك و به اين ترتيب سلول هاي پوست را نابود ميكند و در نتيجه پوست تيره و چروك مي شود. براي داشتن پوستي شاداب و با طراوت سيگار را ترك كنيد

 

 

عوامل حساسيت زا در مواد آرايشي

بروز واكنش هاي ناخوشايند پوستي نسبت به فرآورده هاي آرايشي،بستگي به وضعيت پوست و سيستم ايمني بدن هر فردي دارد

شايع ترين واكنش هاي پوستي شامل اگزماهاي تحريكي و آلرژيك است كه به شكل سوزش ،خارش وقرمزي بروز مي كنند

اصلي ترين عامل ايجاد كننده حساسيت نيز مربوط به حلال ها، مواد معطر و مواد نگه دارنده موجود در كرمهاي و مواد آرايشي است

به طور كلي مواد اصلي تشكيل دهنده تمام فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي عبارت اند از :آب ، حلال ها‌‌ ، مواد نگه دارنده ، مواد معطر و رنگ ها.

مواد حلال باعث حل شند چربي طبيعي روي پوست مي شود كه اين مساله باعث حساس شدن و تحريك پذيري پوست مي گردد

مواد نگه دارنده شامل موادي هستند كه جلوي رشد و نمو ميكروب ها بر روي كرمهاي آرايشي را مي گيرند و همچنين باعث پايداري و دوام اثر كرم ها براي مدت زمان طولاني مي شوند

از گران ترين اجزاي تشكيل دهنده مواد آرايشي ، عطر و اسانس آنها است كه بيشتر مورد توجه مصرف كنند گان مي باشد. بو و عطر يك فرآورده ، تركيبي از چند مولكول معطر است ؛ مثلا عطر يك صابون به طور متوسط مي تواند از 50 تا 150 ماده معطر تشكيل شده باشد.يك كرم آرايشي به طور متوسط شايد از 200 تا 500 ماده معطر تشكيل شده است. عطر و ادكلن ها به طور متوسط شايد از 700 نوع ماده معطر تشكيل شده باشند

مواد رنگي به خصوص در لوازم آرايش صورت ، لب و ..... به كار مي روند كه بعضي از اين مواد رنگي مورد تاييد محققان مختلف شيميدان است

افراد داراي پوست هاي حساس به دنبال مصرف بعضي از كرم ها و لوازم آرايشي دچار فرمزي و خارش و حساسيت مي شوند و بايد نسبت به اين عوارض و واكنش هاي نامطلوب هوشيار باشند

عوارض پوستي ياد شده ممكن است سال ها پس از استفاده ديده شوند. اما آنچه مد نظر مي باشد عوارض زودرسي است كه بلافاصله پس از استفاده از فرآورده هاي آرايش مشاهده مي گردند.لذا براي جلو گيري از بروز عوارض مذكور،انجام تست حساسيت پوستي قبل از مصرف هر نوع فرآورده آرايشي توصيه مي گردد و الزامي است. اين تست به اين صورت است كه بايد مقداري از كرم يا فرآورده مورد نظر را قبل از مصرف ، روي پوست سطح داخلي بازو بماليد واين كار را روزانه بو مرتبه تكرار كنيد، بدون آن كه بشوييد . اگر قرمزي مشاهده نكرديد ، مصرف آن فراورده بلامانع است. در مورد كرم هاي صورت و كرم هاي دور چشم ، ترجيحا پوست صورت در قسمت خارجي گوشه چشم براي اين تست توصيه مي شود

كرم هاي مرطوب كننده نيز براي آنهايي كه پوست هايي حساس دارند بهتر است قبل از مصرف تست شوند. حتي مي توانيد اين كرم ها را روي پوست جلوي ساعد زير چين آرنج بماليد و در صورت حساسيت نداشتن، آن را مصرف كنيد (روزي دو بار كرم را تست كنيد و پس از دو روز ، مصرف آن بلامانع است)ۀ

 

 

كليك نمايد و پيغام خود را بگذاريد Add new comment در صورت هرگونه پيشنهاد ،نظر و يا سوالي بر روي

 


 

 

 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 3 of 5